Privacy policy & disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Autohandel Olivier. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

 

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Autohandel Olivier enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Via de Flaticon-website kan de gebruiker visuele inhoud zoeken, zoals vectorpictogrammen, in broncode en andere formaten (“Flaticon Website Content”), evenals specifieke informatie met betrekking tot dergelijke inhoud, classificatie van stijlen uit collecties en een hulpmiddel om aan te passen maten en kleuren.

De diensten kunnen, in het resultaat van die zoekopdracht, inhoud aanbieden die eigendom is van Flaticon (“Flaticon Content”), inhoud van derden die wordt aangeboden via de Flaticon Website (“Flaticon Collaborators Content”), evenals inhoud van derden die niet gratis wordt aangeboden (Gesponsorde inhoud Flaticon) Gesponsorde inhoud van Flaticon is naar behoren gedifferentieerd en geïdentificeerd in de zoekresultaten Flaticon Content en Flaticon Collaborators Content wordt hierna gezamenlijk de “Flaticon Selection” genoemd en kan worden gedownload via de Flaticon-website. www.flaticon.com

 

Aansprakelijkheid

Autohandel Olivier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

 

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Autohandel Olivier. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Autohandel Olivier is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autohandel Olivier. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slagen met uitzondering van het automatisch opslagen in het ‘cache’ geheugen van de browser.

 

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Autohandel Olivier beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Autohandel Olivier enkel de basis informatie opslaagt in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Autohandel Olivier maakt geen analyses van de IP adressen.

 

Google analytics

Je kan de installatie van cookies ook weigeren via je de opt-out knop van google analytics. Cookies die al geïnstalleerd zijn op je computer of mobiel apparaat, kan je op elk moment verwijderen.

 

klik hier voor opt-out van Google Analytics

Cookies

De Autohandel Olivier website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. De cookies die gebruikt worden op de website Autohandel Olivier verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

 

Veiligheid

Op de website van Autohandel Olivier zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Autohandel Olivier werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig.

 

Gebruik van bekomen informatie

Autohandel Olivier kan uw verkregen gegevens gebruiken om Autohandel Olivier nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Autohandel Olivier zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

 

Links

De website van Autohandel Olivier kan links bevatten naar andere sites. Autohandel Olivier oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Autohandel Olivier het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Autohandel Olivier heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

 

Meldingen en aanpassingen

Autohandel Olivier behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.

 

Imprint info

Autohandel Olivier Lange Meire 56

9270 Laarne

België

T: 0486538522

M: autoli@live.be